OPP上光膜

品名 產品說明及規格
OPP上光膜2952A OPP上光膜 寛295mm,長度200M(亮面)
OPP上光膜2972A OPP上光膜 寛297mm,長度200M(亮面)
OPP上光膜2972W OPP上光膜 寛297mm,長度200M(霧面)