L230

A4 護寶專業護貝機

護寶 L-230

鐵殼四滾輪(燈管加熱式)

L320

A3 護寶專業護貝機

護寶 L-320

鐵殼四滾輪(燈管加熱式)

L330

A3 護寶專業護貝機

護寶 L-330(新品)

鐵殼四滾輪(內加熱式)

L340

A3 護寶微電腦護貝機

護寶 L-340

鐵殼六滾輪(內燈管式)

150

證件專用護貝機(停產)

iLAMi-150(停產)

15 公分入口
長時間開機

HK330S

A3 護寶專業護貝機

HK-330S(停產)

六滾輪
旋鈕溫控

HK330S

A3 護寶專業護貝機

HK-330DS(停產)

六滾輪
觸控溫控